VAVRACZ


Působíme od roku 2001 jako prodejci v oborech vytápění, klimatizace, plynovodů, vododovodů, rozvodných systémů, čerpadel,koupelen, vodovodních baterií a filtrace.


Naším prvořadým cílem je spokojenost zákazníka. Proto se snažíme zajistit široký sortiment zboží v dostatečném množství, aby bylo kdykoli připraveno k okamžitému odběru.


2.listopadu 2010 jsme otevřeli novou prodejnu ve Veltrusech 600m2 prodejní a skladové plochy.


Jedinou cestou, jak našeho cíle - spokojenosti zákazníka - dosáhnout, je vedle poskytování včasných a bezvadných služeb, především zajištění vysoké kvality výrobků. Dbáme na to, aby zboží, které Vám prodáváme, splňovalo i ty nejnáročnější požadavky mezinárodního standardu ISO 9001, Evropských norem a Zákona č.22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky.


Vážení zákazníci a obchodní partneři


dnem 25. 5. 2018 vchází v platnost nařízení Evropské Unie 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation), které upravuje problematiku osobních údajů fyzických osob na celém území EU a výrazně zvýšuje jejich ochranu.

Rádi bychom s Vámi i nadále zůstali ve spojení a zasílali Vám důležité informace týkající se našich produktů. Potřebujeme proto Váš souhlas
se zpracováním osobních údajů.

BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Václav Vávra, IČO: 70578389., provozovatel internetového obchodu www.vavracz.cz , www.topeni-vavra.cz , prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. 2. JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME? Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, při vyzvednutí reklamace, či při proplácení dobropisu od Vás můžeme požadovat předložení identifikačního dokladu (OP nebo CP), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů Vám můžeme odmítnout zboží či peníze vydat/proplatit. 3. K ČEMU ÚDAJE SLOUŽÍ? Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas. Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti, bonity a platební morálky. Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům. 4. JAK MŮŽETE EXISTENCI TĚCHTO DAT OVLIVNIT? Po zalogování do eshopu www.vavracz.cz a www.topeni-vavracz.cz ,můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat email na info@vavracz.cz.cz , info@topeni-vavra.cz

Pokud souhlasíte tak nám zašlete potvrzení se souhlasem na info@vavracz.cz nebo info@topeni-vavra.cz nebo pokud nakoupíte tak nám udělujete souhlas.

Udělením souhlasu zároveň potvrzujete, že jste oprávněn jednat jménem společnosti a jste oprávněn jejím jménem udělit společnosti Václav Vávra, Všestudy 97, 27746 Veltrusy IČO:70578389 DIČ: CZ7910050676 souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Pokud nejste oprávněn jednat jménem společnosti, prosím o předání tohoto emailu oprávněné osobě.

Děkujeme za Vaši důvěru

Václav Vávra
Všestudy 97
27746 Veltrusy

IČO:70578389 , DIČ:CZ7910050676
mobil:+420 603 279 955